تولید مواد شوینده

۸ نکته در مورد مواد اولیه تولید مواد شوینده در ایران

در سال های بسیار دور برای پاک سازی چربی ظروف ، لباس ها و بدن، از فلزات قلیایی و خاکستر استفاده می شد. بعدها کیمیاگران با استفاده از موا...

ادامه مطلب