تولید آنتی اسکالانت در ایران

به منظور کاهش مصرف انرژی و قدرت آبدهی سیستم به بخش‌های مختلف لازم است تا در فواصل زمانی مشخص مقداری آنتی اسکالانت به آن تزریق شود. تزری...

ادامه مطلب

دسته‌بندی نشده

نرم افزار و فرمول محاسبه میزان تزریق آنتی اسکالانت

چرا باید از آنتی اسکالانت استفاده کرد؟ به منظور کاهش مصرف انرژی و قدرت آبدهی سیستم به بخش‌های مختلف لازم است تا در فواصل زمانی مشخص مق...

ادامه مطلب