تصفیه آب

تصفیه آب شامل فرآیند های فیزیکی و شیمیایی می شود که باعث ارتقا کیفیت آب برای مصارف گوناگون از جمله آشامیدنی، کشاورزی، صنعتی، ورزشی و …. می شود. اولین مقوله در کیفیت آب مصرفی، شفافیت آب است. عمده کدورت ایجاد شده در آب به علت وجود ذرات کلوییدی است. این ذرات در سح خود بار منفی داشته و هنگام برخورد بهم از یکدیگر دفع می شوند. و به همین علت ته نشین نیز نمی شوند. برای رفع کدورت آب از منعقد کننده ها و لخته کننده ها استفاده می شود. منعقد کننده ها موادی با ابر مثبت هستند که با اضافه شدن به آب، بار ذرات کلوییدی را خنثی کرده و باعث ناپایدار شدن آنها می شوند. لخته کننده ها نیز این ذرات ناپایدار کلوییدی را بهم متصل کرده و باعث ایجاد توده های بزرگ می شود که این توده ها به راحتی با فیلتراسیون حذف می شوند.

فرم ارتباط با ما

تماس با ما
ایران ، تهران ، بلوار شهران ، فلکه دوم شهران ، نبش پالیک اول، پلاک 16، طبقه اول، واحد دوم
  • 021-49013
  • 021-44303071
  • info@chemicaltasfyeh.com
  • کد پستی: 1478654543