تصفیه پساب

تصفیه پساب ها و فاضلاب همواره یکی از دغدغه های صنایع بوده و سالانه هزینه زیادی برای این کار صورت می گیرد. آب حاصل از پاب کارخانه ها و یا فاضلاب آنها باید تصفیه شده تا مواد خطرناک آن خنثی شود که برای رهاسازی در محیط آماده شده و یا دوباره به چرخه کارخانه بازگردد. بسته به نوع پساب انواع مواد شیمیایی خطرناک، فلزهای سنگین، اسید و یا باز های قوی و سایر مواد دیگر می تواند در آن وجود داشته باشد. چهار دسته از مواد شیمیایی اصلی برای تصفیه پساب استفاده می شود. مواد متعادل کننده pH، مواد ضد فوم، منعقد کننده ها و لخته کننده ها.

همانطور که اشاره شد پساب خارج شده از هر کارخانه با توجه به نوع مواد به کار رفته در آن می تواند اسیدی و یا بازی باشد. مواد متعادل کننده pH، پی اچ آب را به نقطه 7 می رساند. همچنین این مواد می توانند به عنوان رسوب دهنده مواردی از آلودگی های پساب از جمله فلزات سنگین نیز نقش داشته باشند.

دسته دوم مواد ضد فوم است. فوم به علت وجود حباب های هوا در پساب صنعتی بوجود می آید و می تواند در فرآیند های صنعتی بسیار مشکل ساز شود. فوم ها با تغییر شکل سیال، فشار اضافی را بر پمپ ها اعمال کرده و با مسدود کردن سوراخ ها و فیلتر ها باعث کاهش جریان سیال می شود. فوم ها همچنین می توانند باعث ایجاد رسوب در مخازن و لوله های انتقال شده و آنها را مسدود ساخته و احتمال رشد باکتری و جلبک ها را نیز افزایش می دهند. مواد شیمیایی بسیاری به عنوان ضد فوم به کار می روند که خصوصیت همه آنها ویسکوزیته کم است که حباب ها را از بین برده و سطح فوم را تخریب می کنند.

دو دسته دیگر از مواد شیمیایی استفاده شده در تصفیه پساب ها منعقدکننده ها و لخته کننده ها هستند که برای از بین بردن کدورت و شفاف شدن آب با هم استفاده می شوند. منعقد کننده ها عمدتا مولکول های سبک وزن با بار مثبت هستند که ذرات معلق در آب (که عمدتا بار منفی دارند) را خنثی می کند. سپس لخته کننده ها (که وزن مولکولی بالایی دارند) این ذرات خنثی شده را بهم متصل کرده و باعث لخته شدن آنها می شوند.

فرم ارتباط با ما

تماس با ما
ایران ، تهران ، بلوار شهران ، فلکه دوم شهران ، نبش پالیک اول، پلاک 16، طبقه اول، واحد دوم
  • 021-49013
  • 021-44303071
  • info@chemicaltasfyeh.com
  • کد پستی: 1478654543