علمی

خرید و فروش اسید سولفونیک با خلوص بسیار بالا

اسید هیدروکلریک

اسید سولفونیک

اسید سولفونیک، که در گفتار به آن سولفونیک نیز گفته می شود حاوی اسید های آلی و گوگرد است، که دارای فرمول شیمیایی  کلی RSO3H می باشد، که در آن R یک گروه ترکیبی آلی می باشد. اسید سولفونیک محلول در آب، غیر فرار و جاذب و مایع چسبناک قهوه ای رنگ می باشد. این ماده است که به عنوان امولسیفایر، مواد افزودنی و روغن های روان کننده استفاده می شود. اسیدهای سولفونیک از مهم ترین ترکیبات ارگانوسولفور هستند. به عنوان کاتالیزور در سنتزهای آلی مورد استفاده قرار می گیرند، در حالی که نمک ها و سایر مشتقات آن اساس ساخت مواد شوینده، رنگ های محلول در آب و کاتالیزورها، داروهای سولفونامید و رزین های تبادل یونی را تشکیل می دهند. اسیدهای سولفونی معطر به ویژه به عنوان واسطه ها یا مواد اولیه در سنتز مفید هستند. برای مثال، در تهیه فنل ها. سولفونیک اسید مایعی قهوه ای رنگ، با بوی تند، حاوی گوگرد و بسیار ویسکوز می باشد. گروه های اسید سولفونیک می توانند تا حد زیادی باعث افزایش محلول در آب ترکیبات شوند، همانطور که با مشتقات اسید سولفونیک تری فنیل فسفین (TPPTS)، P (C6H4-m-SO3Na) 3 مشاهده می شود. از کمپلکس های فلزی این ترکیب به عنوان کاتالیزور همگن برای سنتز ترکیبات آلی در سیستم های دو فاز (به عنوان مثال، در مخلوط آب و یک حلال آلی) در صنعت و آزمایشگاه استفاده می شود. از آنجا که اسیدهای سولفونیک بسیار اسیدی هستند، به طور کلی با عنوان نمک وجود دارند و بنابراین تمایل دارند که در آب کاملاً محلول باشند.

فرمول اسید سولفونیک

تولید سولفونیک اسید

اسیدهای سولفونیک آروماتیک به طور کلی با واکنش ترکیبات آروماتیک با اسید سولفوریک غلیظ و افزودنی تری اکسید گوگرد (اولئوم) حاصل می شوند، که به این فرایند سولفوناسیون می گویند.

RC6H5 + SO3  →  RC6H4SO3H

 

همچنین تیول ها نیز با توجه به واکنشی که در زیر آمده است می توانند به سولفونیک اسیدها اکسید شوند.

RSH + O2 → RSO3H     

از واکنش های معروف سولفونیک اسیدها واکنش آنها با مقادیر اضافی سدیم کلرید (نمک طعام) و تولید سدیم سولفونات و کلرید هیدروژن است.

از آنجا که اسیدهای سولفونیک اغلب به شکل نمک های سدیم مورد استفاده قرار می گیرند، معمولاً سولفوناسیون با خنثی سازی با هیدروکسید سدیم یا کربنات سدیم دنبال می شود. چنین عملیاتی در تهیه نمک های سدیم، در تهیه اسیدهای بنزن سولفونیک آلکیله (که به عنوان مواد شوینده مصنوعی استفاده می شود) و در تهیه اسید آنتراکینون سولفونیک (در مقیاس تولیدی در مواد معدنی مورد استفاده ) انجام می شود. همچنین در ساخت آلیزارین و رنگ های دیگرمورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اسید سولفونیک ها

اسید سولفونیک به عنوان ضد خوردگی و زنگ زدگی استفاده می شود.

اسید سولفونیک مورد استفاده در شامپوی مو، شامپو بدن، مواد شوینده ظرف و صابون، پودر لباسشویی، پاک کننده ظروف در صنایع شیمیایی روزانه می باشد. آن ها معمولا غیراکسید کننده هستند که باعث می شود آن ها را برای استفاده به عنوان کاتالیست در واکنش های آلی مناسب تشخیص دهند. نمک ها و سایر مشتقات سولفونیک اسید اساس ساخت مواد شوینده، رنگ های محلول در آب و کاتالیزورها، داروهای سولفونامید و رزین های تبادل یونی را تشکیل می دهند.

سولفونیک اسید عامل دفع گاز در صنعت نیز می باشد. اسیدهای سولفونیک آلیفاتیک و متان سولفونیک اسید و اسید تری فلوئورومتانول سولفونیک (اسید تریفلیک ؛ CF3SO3H ) از معروفهای مهم و تجاری هستند. اسید تریفلیک، یکی از قوی ترین اسیدهای آلی شناخته شده، به عنوان یک کاتالیزور پلیمریزاسیون و در سلول های سوختی، در تولید بنزین و در ترکیب ترکیبات آلی و ارگانیک فلزی استفاده می شود.

سولفونیک اسید در ریخته گری آهنی نیز بسیار پرکاربرد می باشد چون قالب و استحکام بسیار بالایی در هسته خود دارا می باشند. آلکیل و آریل سولفونیک اسیدها خاصیت علف کشی دارند، اما از نظر عملی بسیار پرقدرت نیستند. با اینکه هم آریل و هم آلکیل سولفونیک اسیدها شناسایی شده اند، اما کاربرد های مهم و بیشتر آنها به مشتقات آروماتیک آنها مرتبط می شود. خواص اسید سولفونیک، نمک های آنها، آمیدها و استر ها و مشتقات آنها به منظور کاربرد در سموم دفع آفت و علف کش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و در بین آنها ترکیباتی با فعالیت فیزیولوژیکی بالا یافت شده است. با این حال، تنها فقط ازچند ترکیب از این دسته در صنعت، کشاورزی و بهداشت عمومی مورد استفاده می باشد.

رنگ اسید سولفونیک

سولفونیک اسید و خوردگی

اسید سولفونیک یک اسید بسیار قوی است و ممکن است اثرات خورنده ای خوبی ایجاد کند. بنابراین، برای جلوگیری از خوردگی و سایر صدمات، باید از قرار گرفتن در معرض برخورد جلوگیری شود.
اسیدهای سولفونیک اسیدهای فوق العاده قوی هستند. در حقیقت، آنها یک میلیون برابر اسیدی تر از سایر اسیدها مانند اسید استیک و بنزوئیک اسید هستند. این ماده در صنایع شیمیایی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، اما از آنجایی که بسیار اسیدی است، باید اقدامات استانداردی را از نظر کاربری، ذخیره سازی و قرار گرفتن در معرض این ماده را رعایت کرد.

هنگامی که لوله ها در معرض نور قرار دارند، مواد مورد استفاده باید به اندازه کافی در برابر اثرات خورنده اسیدهای سولفونیک مقاوم باشند.

کاربرد اسید سولفونیک در مواد شوینده

مهم ترین کاربرد نمک های سولفونیک اسید (سولفونات ها) در صنایع شوینده است. نمک سدیم اسیدهای سولفونیک آلیفاتیک یا آروماتیک با زنجیره بلند به عنوان مواد شوینده استفاده می شوند. اسید آلکیل بنزن سولفونیک به عنوان سورفاکتانت آنیونی در فرمولاسیون بسیاری از ترکیبات شوینده استفاده می شود. اسید سولفونیک یکی از ارزانترین مواد فعال کننده مواد شوینده در صنعت شوینده ها می باشد ومهم ترین و پرمصرف ترین ماده در فرمول پودر و مایعات خالص است.

برخلاف صابون های معمولی، که حاوی نمک اسید کربوکسیلیک هستند، صابون های حاوی سولفونات ها در آب سخت به عنوان محلول استفاده نمی شوند. زیرا یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت مانند رسوبات کربوکسیلات ها باعث تشکیل رسوبات نامحلول با سولفونات ها نمی شوند.

کاربرد دارویی سولفونیک اسید

برخی از مشتقات اسید سولفونیک اسید، به عنوان مثال داروهای سولفا، به عنوان آنتی بیوتیک قابل توجه هستند.

 ایمنی سولفونیک اسید

علاوه بر این، همچنین می تواند در موارد شدید، باعث تحریک چشم ، پوست و ریه و همچنین سوختگی شود. بنابراین، محدودیت های مواجهه شغلی برای شیوه های ایمن صنعتی باید اجرا شود.

صنایعی که از اسید سولفونیک استفاده می کنند باید با استفاده از تهویه موضعی یا هود برای رهاسازی مواد شیمیایی محصور شوند. که اگر امکان پذیر نباشد، باید دستگاه تنفس پوشیده شود و اطلاعات هشدار دهنده در محل کار وجود داشته باشد تا کلیه خطرات ایمنی و سلامتی در مورد این عنصر مخرب برقرار شود.

فروش اسید سولفونیک

کمک های اولیه در لحظه تماس با اسید سولفونیک

در صورت تنفس سولفونیک اسید شخص اگر تنفس شخص نا منطم است یا احساس می کنید شخص نفس نمی کشد، آن را به هوای آزاد منتقل کرده و به آن شخص تنفس مصنوعی بدهید و یا سعی کنید به او اکسیژن وصل کنید و همچنین، لباس های شخص را آزاد کنید، و فورا از پزشک کمک بخواهید.

در صورت تماس با پوست، شخص را با مقدار زیادی آب به مدت حداقل ۱۵ دقیقه شست و شو دهید. لباس ها و لوازم آلوده را از آن شخص دور سازید. اگر خارش ادامه پیدا کند، سریعا به پزشک مراجعه شود و توصیه های درمانی لازم را بکار ببرید.

در صورت تماس چشمی، چشم ها را با مقدار زیادی آب شسته ، پلک ها را به سمت بالا و پایین حرکت داده و هرگونه لنز را  از چشم بیرون بیاورید، شست و شو به مدت ۱۵ دقیقه ادامه باید. فورا  توصیه های درمانی را به کارگرفته و به پزشک مراجعه کنید.

درصورت خوردن سولفونیک اسید، شیر به همراه مایعی خنثی همانند منیزیم مصرف کرده، شخص را به هوای آزاد منتقل کنید و اجازه دهید تنفس انجام شود. اما شخص را وادار به استفراغ و بالا آوردن نکنید مگر اینکه دستور پزشکی باشد. و اگر شخص در حال استفراغ کردن است سر او را به سمت پایین نگه دارید تا استفراغ برنگردد و فورا به پزشک مراجعه کنید.

رعایت تمامی نکات ایمنی و وجود الزاماتی همچون ماسک، دستکش، چشم شوی و دوش، هود، و عینک ایمنی در محیط کاری که از سولفونیک اسید در آنجا استفاده می شود الزامی می باشد.

اسید سولفونیک در رنگ ها

کاربرد سولفونیک اسید در رنگ ها

اسید سولفونیک در صنعت، برای رنگرزی در صنعت نساجی نیز استفاده می شود. گروه های سولفونیک اسید غالباً در مولکول های آلی مانند رنگ ها وارد می شوند تا آنها را برای استفاده در حمام های رنگی تثبیت کنند. گروه های اسید سولفونیک همچنین با ایجاد امکان اتصال چسبندگی محکم تر به پارچه، قابلیت شستشوی رنگ پشم و ابریشم را بهبود می بخشند. بیشتر رنگ های آنتی کوئینون از روش فرآیند سولفوناسیون تولید می شوند. و سولفونیک اسیدها تمایل زیادی به پیوند با پروتئین ها و کربوهیدرات ها را دارند. اکثر رنگ های قابل شستشو از دسته سولفونیک اسیدها می باشند و یا اینکه دارای گروه عاملی سولفونیل هستند.

فروش عمده اسید سولفونیک

فروش اسید سولفونیک

اسید سولفونیک را می‌توان از شرکت عرضه ‌کننده مواد شیمیایی مانند ‌شیمیایی تصفیه  تهیه کرد. این شرکت با ارائه مواد  با کیفیت و قیمت مناسب برای هموطنان عزیز و حتی ارسال به کشور های دیگر در خدمت شما می باشد.

قابل توجه است که شرکت شیمیایی تصفیه این محصول را  موجود دارد و اگر خلوص دیگری مد نظر مشتری باشد این شرکت امکان ترکیب این ماده را دارد فقط کافی است شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر با همکاران و کارشناسان ما در بخش فروش تماس بگیرید و به راحتی این محصول را تهیه کنید.

 

 

منابع:

https://www.britannica.com/science/sulfonic-acid

https://www.infoplease.com/encyclopedia/science/chemistry/organic/sulfonic-acid

https://atdmco.com/wiki-what+is+sulfonic+acid+labsa-440.html

https://www.corrosionpedia.com/definition/1048/sulfonic-acid

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.